Konference FOPTO 2021

Po nucené rok a půl dlouhé přestávce se mohla opět uskutečnit odborná konference a členská schůze naší federace.