Stanovy

Platné stanovy Federace ortopedických protetiků technických oborů – úplné znění ke dni 22. dubna 2016