22.–23. září 2022

FOPTO 2022 169

Orlík poprvé přivítal FOPTO

Na další odbornou konferenci a členskou schůzi naší federace dorazil na netradiční místo báječný počet účastníků – 164. Děkujeme vám všem za letošní velký zájem a hojnou účast!

Ve dvou konferenčních dnech jsme si mohli užít mnohé. 13 odborných přednášek, 3 cenné workshopy a 7 stánků s produktovými novinkami za podpory 19 partnerů a sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Dále pak sportovní a společenské vyžití, a v neposlední řadě genius loci rekreačního komplexu z přelomu 50. a 60. let minulého století ve stylu architektonického kosmopolitismu, modernistického formalismu a funkcionalismu, původně koncipovaného pro oddech vedoucích funkcionářů ÚV KSČ.

Členskou schůzi jsme zahájili minutou ticha a uctili tak naše kolegy a přátele Honzu Maleše a Marka Mertla, kteří v červnu tohoto roku přišli tragicky o život. Věnovali jsme jim i vzpomínkové video na konci přednáškového bloku. Na Orlíku jsme také představili zbrusu nové vydání našeho odborného časopisu Ortopedická protetika s pořadovým číslem 24, které si můžete v PDF formátu stáhnout zde.

Za Honzu Maleše, který tuto destinaci pro letošní FOPTO objevil, i za všechny kolegyně a kolegy, kteří se podíleli na organizaci celé akce, věříme, že jste si z levého břehu Orlické přehrady odvezli veskrze dobré dojmy. Zavzpomínejte s námi a užijte si naši fotogalerii a krátké video.

Těšíme se s Vámi na viděnou nejdéle za rok 😊
Partneři


Sponzoři

A-ORTO s.r.o. | Centrum technické ortopedie s.r.o. | ERGON a. s. | Ergona Opava s.r.o. | Malík a spol., s.r.o. | ORTOPEDICKÁ PROTETIKA, s.r.o. | Ortotechnika, a.s. | ORTOTIKA s.r.o. | ORTOTIKA – PROTETIKA s.r.o. | PROTEOR CZ s.r.o. | Jindřich Svoboda, Protetika Beroun | Protetika Plzeň s.r.o. | PSP – Protetika Sýkora Praha | PROTETIKA Olomouc – protetické pomůcky s.r.o. | O R T O P spol. s r.o. | ORTOP – ortopedická protetika, s.r.o. | Protetika s.r.o. | Ivičičová spol. s r.o. | ORTEA, spol. s r.o. | Pohlig Austria GmbH & Co KG | Protetické centrum s.r.o.


Vystavovatelé

Otto Bock ČR s.r.o. | Ossur Česko, s.r.o. | ALPS SOUTH EUROPE s.r.o. | MEDFEET s.r.o. | ORTHO-AKTIV, spol. s r.o. | Florett GmbH | Theosun technologies s.r.o.