Nakladatelství Orthopädie-Technik bylo založeno ve Wiesbadenu asociacemi ortopedických, chirurgických a bandažistických řemesel a první číslo dnes renomovaného časopisu vydalo již v roce 1949. Je předním odborným periodikem v oboru a pokračuje tedy v šíření nejnovějších poznatků jak odborníkům, tak i široké veřejnosti déle než 70 let.

Federace FOPTO započala oficiální spolupráci s nakladatelstvím Orthopädie-Technik v roce 2018. Založená je především na oboustranné propagaci a možnosti publikovat vybrané články v češtině v časopisu Ortopedická protetika.

Na druhou stranu přináší i možnost pro české a slovenské autory publikovat vlastní článek v Orthopädie-Technik. Máte-li o tuto příležitost zájem, kontaktujte nás e-mailem na info@fopto.cz, rádi vás s nakladatelstvím propojíme.

Internetové stránky Orthopädie-Technik – www.verlag-ot.de – jsou pouze v němčině, ale chcete-li si prostudovat několik odborných článků v anglickém jazyce, můžete navštívit sekci „Special Editions“ a požadovaný článek si stáhnout v PDF: www.verlag-ot.de/fachzeitschrift/sonderdrucke/special_editions/index_ger.html.