Na členské schůzi FOPTO 14. října 2021 v Plzni proběhne hlasování o nové podobě stanov naší federace.

Návrh nového znění obsahuje oproti aktuální verzi 3 změny:

  1. Změna sídla spolku ze Záp na Plzeň (Protetika Plzeň) – oddíl 1.2
  2. Zavedení usnášeníschopnosti náhradní členské schůze v případech, kdy není usnášeníschopná řádná členská schůze – oddíl 9.5
  3. Zavedení možnosti rozhodování písemnou formou (per rollam) v případech, kdy členská schůze není usnášeníschopná nebo je z vyšší moci zakázáno řádnou členskou schůzi svolat – oddíl 9.11

Návrh nových stanov FOPTO naleznete v PDF níže. Prostudujte si ho, prosím, s předstihem. Porovnat ho můžete i s aktuální verzí, kterou naleznete zde.


Návrh nových stanov FOPTO
Štítky: