Hotel Vienna House Easy PlzeňLetošní odborná konference a členská schůze Federace ortopedických protetiků technických oborů (FOPTO) musela být z pochopitelných důvodů zrušena. Termín na následující jaro už jsme ale zajistili s předstihem, a proto bychom Vás jménem federace rádi pozvali na odbornou konferenci naší organizace. Již dnes si v diářích můžete rezervovat termín 22.–23. dubna 2021, závazné registrace se rozběhnou na začátku následujícího roku.

Držet se budeme obdobné koncepce, jaká se nám osvědčila v roce 2019 – cykly čtvrtečních odborných přednášek a pátečních praktických workshopů proběhnou v hotelu Vienna House Easy (Angelo) v Plzni a společenský večer s živou kapelou v unikátních prostorách Návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje.

Důvodů, proč byste na konferenci FOPTO 2021 neměli chybět, je kromě kvalitního odborného i společenského programu hned několik:

  1. FOPTO v následujícím roce oslaví 50 let od svého založení.
  2. Proběhnou volby nového výboru federace.
  3. Bude potřeba provést změnu stanov (změnit adresu sídla FOPTO).
  4. Konference se bude konat po nucené roční přestávce.

Doufáme tedy, že se s většinou z Vás v dubnu v Plzni setkáme tak, abychom byli usnášeníschopní a mohli zajistit bezproblémový chod naší organizace do budoucna.

Pokud jste se minulý rok konference FOPTO neúčastnili, nebo účastnili, ale chcete zavzpomínat, podívejte se na tento článek: https://www.fopto.cz/konference-fopto-2019/, ve kterém najdete nejen fotogalerii, ale i krátké video. Těšíme se s vámi na viděnou v Plzni!

Zapište si termín konference FOPTO 2021