Jarní protipandemická opatření nám z pochopitelných důvodů zamezila uspořádat naši pravidelnou členskou schůzi a odbornou konferenci.

Zatím všichni věříme, že se nám tu následující již uskutečnit podaří. Je plánována na 22.–23. dubna 2021 v Plzni.

Žádám všechny členy FOPTO, aby se této akce zúčastnili. Pádných důvodů je hned několik:

  1. Je potřeba schválit změnu stanov (návrh bude všem členům zaslán s předstihem k prostudování).
  2. Proběhne volba nového výboru a revizní komise FOPTO.
  3. FOPTO v příštím roce slaví 50 let od svého založení.
  4. Po roční pauze bude jistě nabitý odborný program.

Více informací se dozvíte v mém krátkém vánočním proslovu k členům federace FOPTO, který najdete níže.

Přeji Vám pohodový zbytek adventu a do nového roku hlavně pevné zdraví,

Bc. Vladan Princ
prezident FOPTO

Vánoční proslov Vladana Prince k členům FOPTO
Vánoční proslov prezidenta FOPTO