Obor ORTOTIKA-PROTETIKAFakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení pro bakalářský obor ORTOTIKA-PROTETIKA. Prezenční studium tohoto oboru se otevírá znovu po třech letech s odchodem čerstvých absolventů – ortotiků-protetiků.

Na FTVS UK v Praze se bakalářské kombinované studium tohoto oboru pro akademický rok 2021/2022 neotevírá, vysokoškolské vzdělávání v tomto směru je tedy aktuálně možné pouze na FZS ZČU v Plzni.

Nevíte, co práce ortotika-protetika obnáší? Podívejte se na video:

Informace ke studiu v kostce:

Potřebujete-li další informace o studiu oboru ORTOTIKA-PROTETIKA na FZS ZČU v Plzni, podívejte se na prospekt přibližující práci ortotika-protetika a možnosti jeho uplatnění, na dokument popisující přijímací řízení na FZS nebo kontaktujte přímo vedoucího Katedry rehabilitačních oborů:

MUDr. Otto Kott, CSc.
+420 377 633 730


ORTOTIKA-PROTETIKA na FZS ZČU – Prospekt
stáhnout
Přijímací řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU pro 2021-2022
stáhnout
Podejte si přihlášku na bakalářský obor ORTOTIKA-PROTETIKA