zákon č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č.189/2008 Sb., Sbírka zákonů č. 339/2008) ve znění pozdějších předpisů, novelizován – účinnost od 1. 7. 2008

vyhláška č. 4/2010 Sb.,
o kreditním systému, kterou se mění vyhláška č. 321/2008 Sb. a vyhláška č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novelizována – účinnost od 1. 2. 2010

vymezení pojmů a tabulka se změnami počtu kreditů

vyhláška č. 424/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů o zdravotnických činnostech

vyhláška č. 189/2009 Sb.,
(1. 7. 2009) ve znění pozdějších předpisů o zkouškách k vydání osvědčení

nařízení vlády č. 184/2009 Sb.,
(1. 7. 2009) ve znění pozdějších předpisů o stanovení výše úhrad za zkoušky

nařízení vlády č. 31/2010 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Právní normy týkající se registrace