Jak již jistě všichni víte, 16. září 2019 nás nečekaně opustil náš dlouholetý prezident pan PhDr. Rudolf Půlpán. Rozloučili jsme se s ním ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích 24. září.

Výbor FOPTO musel na tuto nešťastnou událost reagovat. V souladu se stanovami našeho spolku se rozhodl pokračovat v činnosti v počtu 8 členů až do řádných voleb, které nás čekají na jaře roku 2021. Povinností výboru je ze svých řad zvolit prezidenta, dva viceprezidenty a pokladníka. Tato volba proběhla 14. října 2019. Současné vedení FOPTO tedy pokračuje ve složení:

Prezident – Bc. Vladan Princ
1. viceprezident – Ing. Pavel Černý, Ph.D.
2. viceprezident – Ing. Aleš Hrbek, MBA
Pokladník – Ing. Václav Svrček
Členové výboru – Zbyšek Malík, Tomáš Sýkora, Antonín Kriegelstein, Ing. Miroslav Bokiš

Výbor je v tomto složení od posledních voleb a v souladu se stanovami je usnášeníschopný.

Stal jsem se tedy novým prezidentem. Není to lehké, protože stále řešíme budoucnost oboru na legislativním poli a sami jistě zaznamenáváte řadu změn v úhradovém systému. Aktivně zde spolupracujeme s APZZP a i když to není jednoduché, snažíme se dosáhnout maxima možného.

V příštím roce bych vás rád pozval na naši tradiční odbornou konferenci a členskou schůzi. Přípravy jsou již v plném proudu, abychom se mohli 11.–12. června 2020 opět setkat v Plzni. Doufám, že se nám podaří ještě překonat vysoko nastavenou laťku z konference letošní.

V této souvislosti bych vás chtěl požádat o pomoc, protože bez vás by FOPTO nemohlo existovat. Budeme rádi za každý odborný článek do časopisu nebo náměty na témata, která by vás zajímala. Uvítáme i tipy na potenciální vystavovatele a inzerenty. Vše budete moci zaznamenat do registračního formuláře, který na stránkách www.fopto.cz spustíme 27. ledna 2020.

A nejdůležitější výzva na závěr – protože je nutné přesunout sídlo FOPTO ze Záp, je potřeba odhlasovat změnu stanov. Doufám, že dorazíte na členskou schůzi FOPTO, která proběhne před začátkem konference, v hojném počtu. Je nutné, abychom byli usnášeníschopní a změnu stanov jsme oficiálně odhlasovali.

Přeji všem krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce.

Váš nový prezident,
Vladan Princ
princ@fopto.cz

Výbor FOPTO zvolil nového prezidenta